Entrades

Eleccions al Consell Escolar 2014

Inici del procés: a partir del dia 3 de novembre de 2014.

Constitució de les meses electorals: abans del dia 12 de novembre de 2014.

Votacions: entre els dies 24 i 28 de novembre de 2014, ambdós inclosos.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 23 de desembre de 2014.

Més informació: