Potenciem el joc adaptant-lo a les diferents etapes educatives, entenent que és part primordial de l’aprenentatge en els nens i nenes.

Principalment en les primeres etapes, el joc és  l’entorn d’aprenentatge més significatiu per als infants. A partir del joc simbòlic i altres formes jugades desenvolupen de forma motivant les capacitats personals i socials que els faran competents en el futur.