Espais educatius

Tant l’estructura dels espais físics que trobem a l’escola com la seva adequació estan pensats per crear un entorn educatiu que proporcioni a l’alumnat tots els accessos i recursos pedagògics que necessita per afavorir el seu desenvolupament, cercant l’enriquiment dels seus aprenentatges en un context funcional, dinàmic i acollidor.

Un procés d’adequació pedagògica constant compartit amb la comunitat educativa

L’any 2012 l’escola va ser pionera al municipi en un procés d’adequació dels espais per potenciar el seu ús educatiu i l’aprofitament com a tal per part dels infants. Aquest procés continua vigent, està en constant actualització i ha donat com a resultat una dinàmica de treball compartida entre les famílies, impulsada per l’AMPA, i l’escola que s’ha traduït en una millora dels espais educatius que no cessa.

ELS ESPAIS FÍSICS

L’escola consta de tres edificis independents, però alhora connectats entre ells, que formen una sola estructura. Això facilita la mobilitat de les persones. L’edifici principal és de l’any 1978 i ha estat remodelat per dins, sobretot la planta baixa. Les altres plantes han estat arranjades i alguns espais han estat modificats.
A més s’han construït dos edificis completament nous: L’edifici d’Educació Infantil i el Gimnàs. Aquestes obres han aportat nous espais que faciliten el treball i la pràctica escolar.

  • Edifici d’infantil: Els espais comuns, com passadissos i aules específiques (aula sensorial, pati interior, aula de reforç i tecnològica i sala de psicomotricitat), estan dissenyats i adequats per tal què cada racó de l’escola doni una oportunitat educativa a cada infant. La voluntat de constant actualització fa que el procés de millora en aquest sentit no s’aturi i continuï avançant. Cal remarcar que totes les aules d’infantil tenen sortida directa al pati i són molt assolellades, ja que estan orientades al sud.
    Les aules del mateix nivell es comuniquen per dos espais comuns: els lavabos i l’espai dedicat a magatzem de material.
  • Planta baixa: Hi trobem els espais dedicats a serveis: despatxos de secretaria, cap d’estudis i direcció del centre; servei de menjador, sala de reunions de mestres, la biblioteca, el rack i la sala de calderes.
  • Planta primera: Hi trobem les aules de CI i CM i les corresponents aules de suport. També hi trobem l’aula d’EE de CI i Infantil i les tutories de CI.
  • Planta superior: Les aules de CS, l’aula de suport, l’aula d’EE de CM i CS, l’aula de la Comissió de Festes, el magatzem de secretaria, les tutories de CM i CS i les aules dedicades a: música, informàtica, laboratori i anglès.

Gimnàs

És un espai polivalent. S’utilitza bàsicament per desenvolupar part del programa d’Educació Física i determinades activitats extraescolars en condicions molt positives.

Espais exteriors

  • Patis: Comptem amb tres grans zones d’esbarjo. Són espais amplis i oberts a l’entorn, equipats amb un gran ventall d’elements que proporcionen als nens i nenes un ampli ventall d’ofertes lúdico-educatives (zones de joc simbòlic, jocs sensorials, d’intel·lecte, esportius…) A infantil, disposem d’una zona de terra amb arbrat que ens fa ombra i ens protegeix del sol. Davant l’edifici principal hi un gran pati de terra on juguen els alumnes de CI i CM, que també disposa d’un porxo cobert. Finalment a la zona superior, davant del gimnàs, trobem un espai cimentat dedicat a jocs i esports. És la zona que utilitzen els alumnes de 6è i també trobem una zona coberta.
  • Hort: Disposem de parterres de 10 m2 cadascú. És el lloc on posem en pràctica els coneixements del medi natural mitjançant tallers i altres activitats. A més hi ha una zona dedicada a les plantes aromàtiques.