Instal·lacions

L’escola consta de tres edificis independents, però alhora connectats entre ells. Això facilita la mobilitat de les persones. L’edifici principal és de l’any 1978 i ha estat remodelat per dins, sobretot la planta baixa. Les altres plantes han estat arranjades i alguns espais han estat modificats.
A més s’han construït dos edificis completament nous: L’edifici d’Educació Infantil i el Gimnàs. Aquestes obres han aportat nous espais que faciliten el treball i la pràctica escolar.

Edifici principal:

  • Planta baixa: Hi trobem els espais dedicats a serveis: despatxos de secretaria, cap d’estudis i direcció del centre; servei de menjador, sala de reunions de mestres, la biblioteca, el rack i la sala de calderes.
  • Planta primera: Hi trobem les aules de CI i CM i les corresponents aules de suport. També hi trobem l’aula d’EE de CI i Infantil i les tutories de CI.
  • Planta superior: Les aules de CS, l’aula de suport, l’aula d’EE de CM i CS, l’aula de la Comissió de Festes, el magatzem de secretaria, les tutories de CM i CS i les aules dedicades a: música, informàtica, laboratori i anglès.

Gimnàs:

És un espai polivalent. S’utilitza bàsicament per desenvolupar part del programa d’Educació Física i determinades activitats extraescolars en condicions molt positives.

Altres Espais:

Hort: Disposem de parterres de 10 m2 cadascú. És el lloc on posem en pràctica els coneixements del medi natural. A més hi ha una zona dedicada a les plantes aromàtiques.

Edifici d’Infantil:

Cal remarcar que totes les aules d’infantil tenen sortida directa al pati i són molt assolellades, ja que estan orientades al sud.
Aquest edifici està dividit en dues part per un passadís. A la part esquerra se situen les aules de grup classe i a la dreta els espais comuns: magatzem, ludoteca, aula d’informàtica i aula de psicomotricitat.
Les aules del mateix nivell es comuniquen. Aquestes tenen dos espais comuns: els lavabos i l’espai dedicat a magatzem de material.

Patis:

Comptem amb tres zones d’esbarjo. A infantil, disposem d’una zona de terra amb arbrat que ens fa ombra i ens protegeix del sol. Davant l’edifici principal hi un gran pati de terra on juguen els alumnes de CI i CM.
Finalment a la zona superior, davant del gimnàs, trobem un espai cimentat dedicat a jocs i esports. És la zona que utilitzen els alumnes de 6è.