Preguntes freqüents

Algunes preguntes

Són molts els dubtes i  preguntes que surgeixen en el moment de triar l’escola per als vostres fills i filles. Aquest apartat de la nostra web pretén resoldre algunes de les qüestions més freqüents que tenen les famílies en aquest moment.

Al mateix temps també hem volgut donar resposta a d’altres inquietuds que poden sorgir durant el curs escolar i que poden ser resoltes en aquest mateix lloc.

En el cas que tingueu altres dubtes o qüestions, podeu posar-vos en contacte amb l’escola a través del formulari que trobareu a l’apartat Contactar.

Can Roca és una escola d’infantil i primària amb alumnes des dels 3 fins als 12 anys. Som una escola de dues línies, fet que comporta que tinguem dues aules de cada nivell educatiu:

Educació Infantil: P3 – P4 – P5

Educació Primària: 1r – 2n – 3r – 4t – 5è – 6è

La jornada intensiva el curs 2019-2020 començarà el dia 8 de juny i acabarà el dia 19 del mateix mes, últim dia del curs. També farem jornada intensiva el dia 20 de desembre, fi del 1r. trimestre. L’horari dels alumnes en període de jornada intensiva és de 9 a 13h. Els alumnes de menjador surten a les 15:30h.

L’horari de l’escola és de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h.

Sí. La Rosa, l’Evelyn i la Rosi preparen els plats per als nostres alumnes des de la cuina de l’escola. El servei de menjador està gestionat per l’AMPA i l’empresa Scolarest.

Per a poder formalitzar la matrícula es necessita la següent documentació:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
Dues fotografies tamany carnet / Carnet d’identitat de l’alumne o en el seu defecte del pare, mare o tutor legal.

Des del curs 2013-2014 els mestres poden subministrar medicaments als alumnes. Sempre i quan la família presenti la prescripció mèdica signada pel metge que recepta aquesta medicació i un full d’autorització de la família, indicant hora i dosi.

De totes maneres es recomana donar la medicació a casa i només fer-ho a l’escola en casos en els que l’horari de medicació ho faci necessari.

Els tràmits per solicitar aquests ajuts s’han de fer a l’escola en els períodes establerts pel Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’escola informa de quan s’obren aquests períodes, i només actua com intermediària entre l’Administració i les famílies.