Projectes de treball

Fomentant l’aprendre a aprendre

Des de P3 a 6è es realitzen cada curs projectes interdisciplinaris amb una línia de treball pròpia que ofereixen a l’alumnat l’oportunitat d’aprendre de forma significativa, potenciant l’autonomia a partir de centres d’interès que esdevenen de diferents casuístiques.

L’aprenentatge basat en projectes és un mètode de treball globalitzador que dóna el protagonisme a l’alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge. Treballant mitjançant projectes els infants aprenen a pensar per ells mateixos, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts; alhora que desenvolupen habilitats i competències com ara: col·laboració, comunicació, presa de decisions i control del temps.