Projectes de treball

Fomentant l’aprendre a aprendre

Fer un projecte fomenta que els alumnes adquireixin diferents aprenentatges partint de les seves motivacions i inquietuds. Són ells/es qui trien el tema, qui busquen la informació i la reelaboren.

Parteixen del que saben i del que volen saber i en petits grups cerquen la informació en llibres, internet, revistes…) per poder resoldre les preguntes i explicar les seves conclusions a la resta de companys i companyes de l’aula.

A educació infantil posem la llavoreta per a que aquesta metodologia es pugui dur a terme de manera autònoma a l’educació primària.

Portar a terme un projecte engresca als infants i fa participar a les famílies. És una metodologia que fomenta l’aprendre a aprendre i té en compte les necessitats i ritmes de cada infant.