Els documents que aquí es despleguen són extractes amb les informacions més significatives dels documents vertebradors del centre en la seva darrera data d’aprovació.

Cal tenir en compte que són documents vius i en constant procés d’actualització, per la qual cosa algunes informacions que hi apareixen (especialment en el PEC i el PdD) poden haver experimentat modificacions, com a fruit del mateix procés de desenvolupament i de la recerca dels objectius que en ells mateixos es recull.