Tallers

Treballar l’autonomia dels infants

A educació infantil fem tallers en grups reduïts amb diverses temàtiques amb la participació de les famílies (aigua, sorra, llum, expressió corporal en anglès, hort, ioga, construccions, maquillatge, modelatge …), en els quals l’alumnat pot triar la seves preferències. A primària també es fan tallers intercicles a tots els nivells.

La metodologia del treball per tallers té un enfocament interdisciplinari i globalitzador, i l’aprenentatge implica pràctica i participació de tots. L’alumne és protagonista del propi aprenentatge i entra en contacte amb infants d’altres cursos del seu cicle. La flexibilització dels agrupaments permet a cadascú establir reptes i ritmes personals d’acord amb les seves competències i interessos.

Aquesta metodologia aporta, entre d’altres aspectes, l’aprenentatge significatiu mitjançant l’experiència, el treball autònom, l’adquisició d’estratègies de pensament i transferència de coneixements i l’adquisició de recursos personals per aprendre a aprendre.

A primària els tallers proposats són:

* Laboratori, que afavoreix l’experimentació.

* Hort, els alumnes fan tasques de manteniment, planten i cullen les hortalisses.

* Ambientació, basat en la decoració de l’escola en relació a les estacions de l’any i les festes.

* Expressió corporal en anglès, es treballen tècniques i moviments.

* Biblioteca, incideix en la cerca d’informació.

* Informàtica, apropa als alumnes a diferents recursos i eines.